การสร้างบัญชี Cover ที่ถูกต้อง

ขออนุญาติสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ การสร้างบัญชี Cover การใช้งานกระเป๋าสตางค์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ขอทราบคำตอบแบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่ายครับ